Ubytovací poriadok

 1. V ubytovacom zariadení môže byť ubytovaný len hosť, ktorý je na ubytovanie riadne prihlásený. Za týmto účelom predloží ubytovateľovi pri príchode svoj občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti v zmysle Zákona č.135/82 Zb.z.
 2. Hosť sa môže ubytovať po 14.00 hodine. Na základe objednávky je ubytovacie zariadenie povinné hosťa ubytovať najneskôr do 18.00 hodiny a do tohto času aj izbu pre hosťa rezervovať, ak nie je v objednávke uvedené inak. Hosť sa odhlási najneskôr do 09.30 hodiny a v tom čase musí izbu uvoľniť. Keď hosť neuvoľní izbu v uvedenom čase, ubytovacie zariadenie mu účtuje pobyt aj za nasledujúci deň. Ak hosť požiada o predĺženie ubytovania, môže mu ubytovateľ ponúknuť aj inú izbu.
 3. Pre prijímanie návštev má ubytovacie zariadenie vyhradený priestor. V izbe môže hosť prijímať návštevy neubytovaných hostí len so súhlasom príslušného pracovníka ubytovacieho zariadenia.
 4. V izbách a priestoroch ubytovacieho zariadenia nesmie hosť vykonávať zmeny na zariadení, opravy a akékoľvek zásahy do elektrickej alebo inej inštalácie.
 5. V objekte ubytovacieho zariadenia a zvlášť na izbe nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické a plynové prenosné spotrebiče. Tento zákaz sa netýka elektrických spotrebičov, slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (holiaci strojček, masážny strojček, sušič vlasov a pod.)
 6. V izbách, ako aj na chodbách či spoločenských priestoroch mimo vyhradených miest je fajčenie a narábanie s otvoreným ohňom prísne zakázané! !
 7. V čase od 22.00 hod do 6.00 hodiny sú ubytovaní hostia povinní dodržať nočný kľud.
 8. Pred odchodom z izby je ubytovaný hosť povinný uzavrieť vodovodné kohútiky, vypnúť v izbe, kuchynke, sociálnom zariadení a jej prílušenstve svetlá, zavrieť okná (povolený vetrací režim) a uzamknúť vstupné dvere.
 9. Za peniaze, cenné veci a šperky prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia nezodpovedá.
 10. Za poskytnuté služby je hosť povinný uhradiť cenu v súlade s platným cenníkom. Cena za ubytovanie sa hradí vždy dopredu v hotovosti, ak nebolo dohodnuté inak.
 11. Za škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia zodpovedá hosť v plnej výške.
 12. V prípade nedodržania ubytovacieho poriadku je ubytovateľ oprávnený predčasne ukončiť pobyt ubytovaného.
 13. Sťažnosti hostí, prípadne návrhy na zlepšenie činnosti ubytovacieho zariadenia prijíma vedenie ubytovacieho zariadenia na recepcii.
 14. V prípade, že zákazník zruší rezerváciu alebo nenastúpi na pobyt podľa rezervácie, prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia má nárok na zmluvnú pokutu vo výške zaplatenej zálohy.

 
Tento ubytovací poriadok je platný od 1.5.2014
 

Naši partneri

NAŠI PARTNERI

 

vadas.png
 

 

 

 
beta.jpeg

Rolling Trans s.r.o. ROBELAN s.r.o.
       
       
 

     

Turistická ubytovňa

Turistická ubytovňa Dunaj je situovaná na juhu Slovenska v Štúrove. Nájdete ju aj na stránkach ubytovanie Štúrovo. Vaša dovolenka na Slovensku sa môže začať práve u nás v Štúrove. Tešíme sa na Vašu návštevu a spoluprácu s portálom Ubytovanie na Slovensku.